Dokumenty

Cenník verejnoprospešných služieb v obci Demjata 5-2016

NameSizeHits
NameSizeHits
Dokumenty na stiahnutie
Cenník Verejnoprospešných Služieb V Obci Demjata 201540.0 KiB97
Poplatky Za Používanie Priestorov KVH29.0 KiB147
Správne Poplatky V. časť Od 1.1.2013212.9 KiB143
Výzva Na Predkladanie Ponúk- Rekonštrukcia Chodníkov V Obci Demjata37.0 KiB260
VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady90.0 KiB268
Zápisnica Z Otvárania Obálok S Ponukami A Vyhodnotenie Ponúk Uchádzačov-Rekonštrukcia Chodníkov V Obci Demjata431.5 KiB140
Stavebný úrad
01 Návrh Na Vydanie Rozhodnutia O Umiestnení Stavby64.0 KiB103
02 Návrh Na Vydanie Rozhodnutia O Využívaní územia67.3 KiB84
03 Návrh Na Vydanie Rozhodnutia O Chránenej časti Krajiny65.2 KiB87
04 Návrh Na Vydanie Rozhodnutia O Stavebnej Uzávere67.8 KiB110
05 Návrh Na Zmenu Rozhodnutia O Umiestnení Stavby53.3 KiB86
06 Návrh Na Zmenu Rozhodnutia O Využívaní územia61.9 KiB82
07 Návrh Na Zmenu Rozhodnutia O Chránenej časti Krajiny57.5 KiB90
08 Návrh Na Zmenu Rozhodnutia O Stavebnej Uzávere55.9 KiB97
09 Žiadosť O Predĺženie Platnosti Rozhodnutia O Umiestnení Stavby43.7 KiB83
10 Žiadosť O Predĺženie Platnosti Rozhodnutia Využívaní územia43.8 KiB82
11 Žiadosť O Predĺženie Platnosti Rozhodnutia O Chránenej časti Krajiny43.4 KiB92
12 Žiadosť O Predĺženie Platnosti Rozhodnutia O Stavebnej Uzávere45.4 KiB89
15 Žiadosť O Stavebné Povolenie96.1 KiB111
17 Žiadosť O Zmenu Stavby Pred Jej Dokončením46.4 KiB92
18 Žiadosť O Predĺženie Platnosti Stavebného Povolenia42.4 KiB95
20 Žiadosť O Povolenie Terénnych úprav53.3 KiB130
21 Návrh Na Vydanie Kolaudačného Rozhodnutia49.7 KiB86
22 Ohlásenie Zmeny V Užívaní Stavby A žiadosť O Jej Povolenie45.1 KiB94
23 Žiadosť O Vydanie Povolenia Na Odstránenie Stavby57.0 KiB108
26 Návrh Na Vyvlastnenie54.2 KiB125
27 Žiadosť - výrub Drevín38.5 KiB137
Cenník Verejnoprospešných Služieb V Obci Demjata 2015
Cenník Verejnoprospešných Služieb V Obci Demjata 2015
Cenník verejnoprospešných služieb v obci Demjata 2015.doc
40.0 KiB
97 Downloads
Detaily...
Prihlásenie
Najbližšie udalosti
nov
29
St
2017
celý deň Vývoz plastov
Vývoz plastov
nov 29 – nov 30 celý deň
Vývoz plastov. Patrí sem: čisté PET fľaše (stlačené), rôznej farby, fľaše od čistiacich prostriedkov a šampónov, čistá fólia, záhradný nábytok, TETRA PACK (obaly od mlieka, džúsov), KOVOVÉ OBALY (plechovky od nápojov) Nepatrí sem: fľaše od jedlých[...]
dec
1
Pi
2017
celý deň Vývoz komunálneho odpadu
Vývoz komunálneho odpadu
dec 1 – dec 2 celý deň
Komunálny domový odpad Patrí sem: ostatný odpad z domácnosti, ktorý sa nedá separovať alebo nie je biologicky rozložiteľný
dec
15
Pi
2017
celý deň Vývoz komunálneho odpadu
Vývoz komunálneho odpadu
dec 15 – dec 16 celý deň
Komunálny domový odpad Patrí sem: ostatný odpad z domácnosti, ktorý sa nedá separovať alebo nie je biologicky rozložiteľný
Náhodný citát
Anketa

Páči sa Vám nová web stránka našej obce?

View Results

Loading ... Loading ...