Dokumenty

Cenník verejnoprospešných služieb v obci Demjata 5-2016

NameSizeHits
NameSizeHits
Dokumenty na stiahnutie
Cenník Verejnoprospešných Služieb V Obci Demjata 201540.0 KiB98
Poplatky Za Používanie Priestorov KVH29.0 KiB148
Správne Poplatky V. časť Od 1.1.2013212.9 KiB146
Výzva Na Predkladanie Ponúk- Rekonštrukcia Chodníkov V Obci Demjata37.0 KiB266
VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady90.0 KiB269
Zápisnica Z Otvárania Obálok S Ponukami A Vyhodnotenie Ponúk Uchádzačov-Rekonštrukcia Chodníkov V Obci Demjata431.5 KiB142
Stavebný úrad
01 Návrh Na Vydanie Rozhodnutia O Umiestnení Stavby64.0 KiB106
02 Návrh Na Vydanie Rozhodnutia O Využívaní územia67.3 KiB86
03 Návrh Na Vydanie Rozhodnutia O Chránenej časti Krajiny65.2 KiB89
04 Návrh Na Vydanie Rozhodnutia O Stavebnej Uzávere67.8 KiB113
05 Návrh Na Zmenu Rozhodnutia O Umiestnení Stavby53.3 KiB88
06 Návrh Na Zmenu Rozhodnutia O Využívaní územia61.9 KiB83
07 Návrh Na Zmenu Rozhodnutia O Chránenej časti Krajiny57.5 KiB92
08 Návrh Na Zmenu Rozhodnutia O Stavebnej Uzávere55.9 KiB99
09 Žiadosť O Predĺženie Platnosti Rozhodnutia O Umiestnení Stavby43.7 KiB85
10 Žiadosť O Predĺženie Platnosti Rozhodnutia Využívaní územia43.8 KiB84
11 Žiadosť O Predĺženie Platnosti Rozhodnutia O Chránenej časti Krajiny43.4 KiB94
12 Žiadosť O Predĺženie Platnosti Rozhodnutia O Stavebnej Uzávere45.4 KiB91
15 Žiadosť O Stavebné Povolenie96.1 KiB116
17 Žiadosť O Zmenu Stavby Pred Jej Dokončením46.4 KiB94
18 Žiadosť O Predĺženie Platnosti Stavebného Povolenia42.4 KiB97
20 Žiadosť O Povolenie Terénnych úprav53.3 KiB133
21 Návrh Na Vydanie Kolaudačného Rozhodnutia49.7 KiB88
22 Ohlásenie Zmeny V Užívaní Stavby A žiadosť O Jej Povolenie45.1 KiB96
23 Žiadosť O Vydanie Povolenia Na Odstránenie Stavby57.0 KiB110
26 Návrh Na Vyvlastnenie54.2 KiB128
27 Žiadosť - výrub Drevín38.5 KiB138
Cenník Verejnoprospešných Služieb V Obci Demjata 2015
Cenník Verejnoprospešných Služieb V Obci Demjata 2015
Cenník verejnoprospešných služieb v obci Demjata 2015.doc
40.0 KiB
98 Downloads
Detaily...
Prihlásenie
Náhodný citát
Anketa

Páči sa Vám nová web stránka našej obce?

View Results

Loading ... Loading ...