KVH – poplatky

Na základe Cenníka verejnoprospešných služieb schváleného Obecným zastupiteľstvom Demjata zo dňa 06.05.2016 boli stanovené

Poplatky za používanie priestorov KVH:

 

Cena za používanie priestorov a upratovanie KVH a cena za režijné náklady sa vyberá od právnických a fyzických osôb.

Cena za používanie a upratovanie priestorov KVH pri usporiadaní:

 

Zábava, ples:

 -166 € – prenájom KVH- z toho – 66,00 € prenájom, 100,00 € príspevok do fondu opráv

50 €   – upratovanie

 

Svadba – kompletná svadobná hostina:

-166 €  – prenájom KVH- z toho – 66,00 € prenájom, 100,00 € príspevok do fondu opráv

50 €    – upratovanie

 

Oslavy, rod. stretnutia…

– 50 € – prenájom KVH- z toho – 20,00 € prenájom, 30,00 € príspevok do fondu opráv            

– 25 € – upratovanie

 

Pohrebná hostina – kar:

-23,50 € – prenájom KVH – z toho – 8,50 € prenájom, 15,00 € príspevok do fondu opráv

25 €      – upratovanie

 

KVH  – Balkón- schôdza, propagačná akcia bez použitia kuchynky na účely varenia a podávania jedla a bez použitia inventáru:

20 € – prenájom- z toho – 5,00 € prenájom, 15,00 € príspevok do fondu opráv

-5 € – upratovanie

 

KVH  –Balkón- kar, rodinné stretnutie, oslava s použitím kuchynky na varenie a podávanie jedla s použitím inventáru:

20 € – prenájom- z toho – 5,00 € prenájom, 15,00 € príspevok do fondu opráv

-8 € – upratovanie

-10 € – poplatok za energie

 

Propagačné akcie fyzických a právnických osôb, zasadnutia spoločností a organizácií- na deň:

 

letné obdobie

66,50 € – prenájom KVH – z toho – 26,50 € prenájom, 40,00 € príspevok do fondu opráv

15,00 € – upratovanie

 

zimné obdobie

83,00 € – prenájom KVH- z toho – 33,00 € prenájom, 50,00 € príspevok do fondu opráv

20,00 € – upratovanie

 

17,00 € – prenájom vestibul KVH- z toho – 7,00 € prenájom, 10,00 € príspevok do fondu opráv

8,00 € – upratovanie

 

Energie

Cena za energie podľa skutočnej spotreby- na základe odpisu pred a po usporiadaní, vynásobená podľa aktuálnej sadzby VSE.

– 0,25 €/ kWh – poplatok za elektrickú energiu

– 10 € – poplatok za elektrickú energiu pri prenájme balkóna- kar, rodinné stretnutie, oslava s použitím kuchynky na varenie a podávanie jedla s použitím inventáru

 

Čistenie obrusov

Po ukončení akcie je každý, kto využil možnosť zapožičania obrusov povinný všetky použité obrusy vyčistiť na vlastné náklady.

Inventár

Používanie inventáru KVH je v cene poplatku za používanie KVH. Inventár kuchyne sa vydáva podľa potreby nájomcu. Je zakázané odnášať inventár z KVH! Po ukončení je nájomca povinný zanechať inventár v pôvodnom stave a počte. Poškodený, prípadne chýbajúci inventár je nájomca povinný uhradiť vo výške nákupnej ceny a podľa schváleného Cenníka inventáru KVH.

Zapožičanie inventáru

Zapožičanie drobného inventáru mimo priestorov KVH je pre občanov obce bezplatné. Za zapožičiavanie stolov a stoličiek z KVH sa platí jednotný poplatok:

-zapožičanie stola 1 €/kus

-zapožičanie stoličky 0,20 €/kus

Poškodený, prípadne chýbajúci inventár je zapožičiavateľ povinný uhradiť vo výške nákupnej ceny a podľa schváleného Cenníka inventáru KVH.

Občan, nie s trvalým pobytom v obci Demjata pri nahlásení termínu svadby a iného spoločenského podujatia telefonicky, je povinný do 7 dní prísť osobne na Obecný úrad a podpísať zmluvu o prenájme priestorov KVH a zaplatiť zálohu vo výške 50% z prenájmu t.j. 80 €. Pri zrušení termínu akcie bez náležitého odôvodnenia menej ako 30 dní pred termínom, poplatok nebude vrátený.

V jednotlivých odôvodnených prípadoch môže starosta obce alebo OcZ  jednotlivé sadzby znížiť, resp. odpustiť.

Cenník verejnoprospešných služieb schválilo Obecné zastupiteľstvo v Demjate dňa 06.05.2016, Uznesením číslo 71/2016. Uvedeným dňom nadobudlo aj účinnosť.

Týmto sa ruší cenník verejnoprospešných služieb zo dňa 12.12.2014.

Prihlásenie
Najbližšie udalosti
nov
29
St
2017
celý deň Vývoz plastov
Vývoz plastov
nov 29 – nov 30 celý deň
Vývoz plastov. Patrí sem: čisté PET fľaše (stlačené), rôznej farby, fľaše od čistiacich prostriedkov a šampónov, čistá fólia, záhradný nábytok, TETRA PACK (obaly od mlieka, džúsov), KOVOVÉ OBALY (plechovky od nápojov) Nepatrí sem: fľaše od jedlých[...]
dec
1
Pi
2017
celý deň Vývoz komunálneho odpadu
Vývoz komunálneho odpadu
dec 1 – dec 2 celý deň
Komunálny domový odpad Patrí sem: ostatný odpad z domácnosti, ktorý sa nedá separovať alebo nie je biologicky rozložiteľný
dec
15
Pi
2017
celý deň Vývoz komunálneho odpadu
Vývoz komunálneho odpadu
dec 15 – dec 16 celý deň
Komunálny domový odpad Patrí sem: ostatný odpad z domácnosti, ktorý sa nedá separovať alebo nie je biologicky rozložiteľný
Náhodný citát
Anketa

Páči sa Vám nová web stránka našej obce?

View Results

Loading ... Loading ...