Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o dôležitých otázkach obecného, prípadne regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisárom, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

 

 Hlavný kontrolór obce:

Anna Rákošová

 

Zvolení poslanci:
1.    Ing. Čajka Peter
2.   Mgr. Marián Leško
3.   Július Čajka
4.   Jozef Sabol
5.   Miroslav Vaňo
6.   Miroslav Varga
7.   Peter Ličák
8.   František Saloky
9.   Jozef Šesták
Prihlásenie
Náhodný citát
Anketa

Páči sa Vám nová web stránka našej obce?

View Results

Loading ... Loading ...