Faktúry 2012

04/2012 – 04/2012 M: FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
Doklad č.:                   Dodávateľ:                             Uhradená dňa:                 Suma s DPH: 
120038/FA 158              Molnár-zájazd Krosno               04.04.12                                   250,-
7550031612/FA 159       Železnice-zvýšenie nájmu          04.04.12                                   10,62
120150/FA 160              Marko-ŠJ potraviny                   12.04.12                                   125,45
120103773/FA 161         HOOK-ŠJ potraviny                    05.04.12                                   5,85
120103774/FA 162         HOOK-ŠJ potraviny                    05.04.12                                   1,65
30511205/FA  163          MilkAgro-ŠJ poraviny                 05.04.12                                   49,52
122003236/FA 164         IFO SOFT-inš-program              04.04.12                                   48,36
7312400984/FA 165       SPP- ZŠ plyn                             16.04.12                                   523,-
7317399579/FA 166       SPP-KVH,FK                              20.04.12                                   877,-
71209904/FA 167          TATRANSKá mliekáreň              04.04.12                                   1,44
32012/FA 168                Bačenková-ŠJ potraviny             04.04.12                                   106,41
2012013/FA 169            Vaniko- DHZ nášivka                 04.04.12                                   62,-
2012186/FA 170            GUMAN – vývoz TDO                 20.04.12                                   331,27
0737041239/FA 171       Telekom – telefon                      16.04.12                                   53,12
326950/FA 173              DHZ – školenie hasič                  10.04.12                                   210,-
2737034787/FA 174       Telekom- telefon MŠ,ZŠ             13.04.12                                   44,35
7257133239/FA 175       VSE-elektr.Ocú,MŠ, KVH            20.04.12                                   2 365,39
2012059/FA 176            Elarin, zemepis ZŠ                     13.04.12                                   33,-
81010136/FA 177          AQUA PRO – voda                     13.04.12                                   15,60
82032749/FA 178          AQUA PRO – voda                     13.04.12                                   24,72
70758978/FA 179          Komenský , virtualna knižn.       23.04.12                                   6,64
5712003152/FA 180       AVE- vývozTDO                        20.04.12                                   1 038,23
2012031/FA 181            ELRAMST                                 02.05.12                                   599,15
18821251/FA 182          MilkAgro                                   13.04.12                                   7,72
32571205/FA 183          MilkAgro                                   13.04.12                                   154,73
02032012/FA 184          Marián Čajka- ŠJ potr.               13.04.12                                   12,50
92501110/FA 185          Vijofel –ŠJ potraviny                  13.04.12                                   47,27
/FA 186                        VSE-preddavok,platba               13.04.12                                   3 260,-
34801205/FA 187          Milk Agro                                  20.04.12                                   30,94
2012204/FA 188            Guman –vývoz TDO                  23.04.12                                  298,44
120104136/FA 189         HOOK                                      20.04.12                                   3,95
120104137/FA 190         HOOK                                      20.04.12                                   3,10
212029491/FA 191         Fega Frost                                20.04.12                                   104,62
2149555865/FA 192       Orange                                     23.04.12                                   49,85
022/FA 193                   AURON-činnosť BOZP                23.04.12                                   51,-
90176091/FA 194          VVS Košice-vývoz žumpa           02.05.12                                   90,-
120909/FA 195              TOP Catering                            03.05.12                                   78,44
120104482/FA 196         HOOK                                      30.04.12                                   4,50
120104481/FA 197         HOOK                                      30.04.12                                   7,40
36981205/FA 198          MILk Agro                                30.04.12                                   48,08
Celková suma:                       11 035,31
Počet faktúr celkom: 40 
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR:
 
M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY : 03/2012 – 03/2012
Doklad č.:                   Dodávateľ:                             Uhradená dňa:                 Suma s DPH:
 
2012093/FA 104            Guman – vývoz TDO                  02.03.12                                   271,07
02022012/FA 105          Marián Čajka – SHR                   28.03.12                                   1 000,-
6-2012/FA 106              Eva Bačenková-ŠJ pot               02.03.12                                  93,83
92500664/FA 107          Vijofel – Šj potravi                     02.03.12                                   38,84
71206419/FA 108          Tatr.mliekáreň-ŠJ po                 02.03.12                                   1,44
01022012/FA 109          Marián Čajka – SHR                   02.03.12                                  12,50
08032012/FA 110          RVC                                         02.03.12                                   17,-
122703042/FA 111         Ifosoft – update 201                   02.03.12                                   162,62
OF120731/FA 112          CBS-vydavateľstvo                    12.03.12                                   71,40
120102434/FA 113         HOOK, s.r.o.                             12.03.12                                   5,-
120102433/FA 114         Hook- Šj potraviny                    12.03.12                                   9,75
120100/FA 115              Marko-ŠJ potraviny                   12.03.12                                   97,18
4736040770/FA 116       Telekom- telefon                       12.03.12                                   41,95
21441205/FA 117          MilkAgro-Šj potravin                  12.03.12                                   17,12
7230104257/FA 118       VSE-elekt.Ocú,MŚ,KVH              19.03.12                                   3 167,42
122903012/FA 119         IfoSoft-programové vybavenie   12.03.12                                   79,20
11321251/FA 120          MilkAgro- potraviny                   12.03.12                                   8,70
17571205/FA 121          MilkAgro- potraviny                   12.03.12                                   99,10
19591205/FA 122          MilkAgro- potraviny                   12.03.12                                   68,46
7292397711/FA 123       SPP – plyn FK,KVH                     14.03.12                                   1 601,-
7292397847/FA 124       SPP – plyn ZŠ                            14.03.12                                   523,-
5712002106/FA 125       AVE – vývoz TDO                      14.03.12                                   916,63
82032098/FA 126          AQUA Pro- voda ZŠ                   14.03.12                                   37,08
81009901/FA 127          AQUA Pro- voda ZŠ                   14.03.12                                   15,60
200104/FA 128              Media Dida- ZŠ príro                  12.03.12                                   46,-
9736047101/FA 129       Telekom-telefon                        12.03.12                                   54,85
92500778/FA 130          Vijofel-potraviny ŠJ                   19.03.12                                   58,42
120102789/FA 131         HOOK-Šj potraviny                    19.03.12                                   8,10
120102790/FA 132         HOOK-Šj potraviny                    19.03.12                                   3,90
22941205/FA 133          MilkAgro-Šj potravin                  19.03.12                                   66,70
13171251/FA 134          MilkAgro-Šj potravin                  19.03.12                                   16,60
201202779/FA 135         Komensky-virtuálna knižnica      13.03.12                                   6,64
05/FA 136                     Povodne – pokuta                      14.03.12                                   17,50
2120200052/FA 137       Kódeexpress – knihy                  23.03.12                                   116,75
20120026/FA 138          KAPING- II.projekt rev.krajiny   29.03.2012                      3 739,94
120103066/FA 139         HOOK -ŠJ potraviny                   26.03.12                                   7,60
120103067/FA 140         HOOK -ŠJ potraviny                   26.03.12                                   3,-
71208338/FA 141          Tatr.mliekaren-ŠJ po                 26.03.12                                   1,44
24741205/FA 142          MilkAgro-ŠJ potravin                  26.03.12                                   79,97
27624584/FA 143          Orange – mobil                          29.03.12                                   42,01
2012150/FA 144            Guman – vývoz TDO                  04.04.12                                   254,64
15431251/FA 145          MilkAgro-Šj potravin                  29.03.12                                   7,57
92500907/FA 146          Vijofel-ŠJ potraviny                   29.03.12                                   55,01
26661205/FA 147          MilkAgro-Šj potravin                  29.03.12                                   100,85
28661205/FA 148          MilkAgro-Šj potravin                  02.04.12                                   47,96
71209905/FA 149          Tatr.mliekaren-ŠJ po                 04.04.12                                   1,44
120103468/FA 150         HOOK – ŠJ potraviny                  02.04.12                                   7,20
120103469/FA 151         HOOK – ŠJ potraviny                  02.04.12                                   2,60
2012009/FA 152            Planstav Vranov-1.etapa vodov                         
8201027127/FA 153       Le Cheque-Dejeuner-s               29.03.12                                   914,57
201203/FA 154              Nazarej- údržba PC                   29.03.12                                   56,-
9212018/FA 155            ŠPŠ-Saloky-postielky                 29.03.12                                   420,-
20120037/FA 156          KAPING- povodne                     29.03.12                                   3 905,01
20120026/FA 157          KAPING- povodne                     29.03.12                                   3 739,94
Celková suma:                       22.138,10
Počet faktúr celkom: 54
 

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR:
 
M: FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY: 02/2012 – 02/2012
Doklad č.:                   Dodávateľ:                             Uhradená dňa:                 Suma s DPH:
 
7550029925/FA 51        Železnice SR- nájom                  02.02.12                              272,58
7442094984/FA 52       SPP-nedoplatok plyn                  07.02.12                                869,58
2250058045/FA 53         VSE-ZŠ elektrina                     09.02.12                                   255,-
2250002877/FA 54         VSE-elektrina FK,VO                  07.02.12                                   1 859,-
200016/FA 55                MediaDida-Zš prírodo                02.02.12                                   132,80
120101143/FA 56          HOOk – ŠJ potraviny                  02.02.12                                   5,75
120101144/FA 57          HOOk – ŠJ potraviny                  02.02.12                                   4,75
120181/FA 58                TOP Catering                            02.02.12                                   25,02
20120105/FA 59            Adamčák Jozef- orez                 16.02.12                                   184,44
1201025/FA 60              M.S.T.Group-prac.obuv              02.02.12                                   324,-
52012/FA 61                 Eva Bačenková – tovar              02.02.12                                   67,43
7771205/FA 62              MilkAgro-Śj tovar                      02.02.12                                   59,92
6300140027/FA 63         SPP-plyn -KVH, FK                    13.02.12                                   1 698,-
630144902/FA 64          SPP-plyn -ZŠ                             09.02.12                                   523,-
120592/FA 65                CBS – prezentácia                      13.02.12                                   72,-
12001/FA 66                 AMAS- náradie                          07.02.12                                   195,85
92500374/FA 67            VIJOFEL – ŠJ Potraviny              09.02.12                                   52,75
0735050480/FA 68         Telekom – telefon Oc                 13.02.12                                   50,50
20120004/FA 69            KAPING – povodne                    22.02.12                                   2 600,-
120101443/FA 70          HOOK – ŠJ potraviny                  09.02.12                                   7,-
120101444/FA 71          HOOK – ŠJ potraviny                  09.02.12                                   3,75
71203455/FA 72            Tatr.mliekáreň-ŠJ po                 09.02.12                                   2,88
71203454/FA 73            Tatr.mliekáreň-ŠJ po                 09.02.12                                   1,44
9881205/FA 74              MilkAgro-ŠJ potravin                  09.02.12                                   34,39
5961251/FA 75              MilkAgro-ŠJ potravin                  09.02.12                                   7,10
2290025235/FA 76         VSE- el.energia                         20.02.12                                   2 945,24
5735044020/FA 77         Telekom – telefón                      13.02.12                                   41,95
82031485/FA 78            Aqua Pro – ZŠ voda                   13.02.12                                   24,72
200039/FA 79               Media Dida – ZŠ prír                  13.02.12                                   104,10
81009686/FA 80            Aqua PRO- ZŠ voda                   13.02.12                                   15,60
5712001217/FA 81         AVE- vývoz TDO                       22.02.12                                   917,68
201112/FA 82                Judr.Plančárová-práv.služby       22.02.12                                   100,-
201110/FA 83                Judr.Plančárová-práv                 22.02.12                                   100,-
201109/FA 84                Judr.Plančárová-práv                 22.02.12                                   100,-
8800326950/FA 85         RTVS, rozhlas-televí                  22.02.12                                   223,96
20120201/FA 86            Archic – inž.služby                     29.02.12                                   3 600,-
92500481/FA 87            Vijofel-ŠJ poraviny                    20.02.12                                   74,93
5201200163/FA 88         East Food- ŠJ potrav                  20.02.12                                   22,48
11871205/FA 89            MilkAgro-Šj potravin                  15.02.12                                   50,08
120101692/FA 90          HOOK-ŠJ potraviny                    15.02.12                                   7,-
120101693/FA 91          HOOK-ŠJ potraviny                    15.02.12                                   4,80
12003/FA 92                 Magač-povodne,prac.odevy       22.02.12                                   778,37
27624584/FA 93            Orange – mob.telefon                22.02.12                                   41,21
120027/FA 94                Marko-ŠJ potraviny                   22.02.12                                   130,04
212013427/FA 95          Fega Frost – ŠJ potr                   22.02.12                                   143,89
120102108/FA 96          HOOK-Šj potraviny                    22.02.12                                   3,-
120102107/FA 97          HOOK-Šj potraviny                    22.02.12                                   7,-
13761205/FA 98            MilkAgro-Šj potravin                  22.02.12                                   43,68
120358/FA 99                TopCatering-Šj Potra                 22.02.12                                   33,66
70758978/FA 100          Komenský                                24.02.12                                   6,64
2012014/FA 101            Elramst-vianočná výzdoba         29.03.12                                   525,-
71205022/FA 102          Tatr.mliekáreň-Šj po                 23.02.12                                   2,88
15801205/FA 103          MilkAgro-Šj potravin                  23.02.12                                   26,03
Celková suma: 19 382,87
Počet faktúr celkom : 53

  
 

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR:
 
M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY: 01/2012 – 01/2012
Doklad č.:                   Dodávateľ:                             Uhradená dňa:                 Suma s DPH:
2011001130/FA 1          LT-Consult                              02.04.12                                  60,-
2011823/FA 2               Guman                                    23.01.12                              275,06
7164016163/FA 3          SPP – ZŠ Plyn                           17.01.                                  523,-
2734039194/FA 4          Telekom – telefón Oc                 20.01.12                                   52,92
326950/FA 5                  Samnet – info. o dot                  20.01.12                                   32,86
90166186/FA 6             VVS- vývoz žumpa ZŠ                17.01.12                                  45,-
OF 120053/FA 7             CBS – popl.za intern                  20.01.12                                  19,12
1734032642/FA 8          Telekom                                   19.01.12                                   43,75
110591/FA 9                  Marko-ŠJ potraviny                  19.01.12                                   152,10
2011010237/FA 10         RakyStav-žalúz,parap                23.01.12                                   617,78
2128021161/FA 11         PoradcaPodnikateľa-p               19.01.12                                   21,19
1210/FA 12                   COOP jednota                            20.01.12                                  132,-
5711012233/FA 13         AVE-vývoz TDO                       23.01.12                                  919,32
7217112418/FA 14         VSE – elektr.doplato                  20.01.12                                   43,16
CEN 25192011/FA 15     DEXIA-popl.za účet                  23.01.12                                  39,96
7254082601/FA 16         VSE- Ocú,KVH – elekt                20.01.12                                   2 424,28
82030234/FA 17            AQUA PRO – voda ZŠ                17.01.12                                   12,36
81008875/FA 18            Aqua Pro-voda ZŠ,dáv               17.01.12                                   15,60
106055/FA 19                TERASOFT-matematika             17.01.12                                   55,-
511301549/FA 20          Min.vody- ZŠ – nájom               17.01.12                                   1,20
7217112417/FA 21         VSE-elektr.-FK,VO,ci                  19.01.12                                  85,80
201125218/FA 22          Komensky-zš-virtualn               20.01.12                                   6,64
20120001/FA 23            IT-Lumaris, toner+pa                20.01.12                                   252,-
82030887/FA 24            AquaPro-zš voda                      20.01.12                                  18,54
81009464/FA 25            AquaPro-zš dávkovač                20.01.12                                  15,60
101275533/FA 26          Slovenská pošta-Zš z                 20.01.12                                   10,80
2221205/FA 27              Milk Agro-ŠJ potravi                 19.01.12                                   57,11
771205/FA 28                Milk Agro-ŠJ potravi                  19.01.12                                   85,73
92500054/FA 29            Vijofel-Šj potraviny                   19.01.12                                   50,80
120100234/FA 30          HOOK-ŠJ ovocie                       19.01.12                                   8,-
120100235/FA 31          HOOK-ŠJ ovocie                        19.01.10                                   4,-
120065/FA 32                TOP Catering-Šj potr                19.01.12                                  172,-
01012012/FA 33            Marián Čajka                            19.01.12                                   25,-
120100361/FA 34          HOOK – ŠJ ovocie                      19.01.12                                   6,75
120100362/FA 35          HOOK – ŠJ ovocie                      19.01.12                                   3,60
20112283/FA 36            Privatpress-Ocú veče                 19.01.12                                   37,-
2012/FA 37                   RVC- 2012 členské                    24.01.12                                   109,50
02012012/FA 38            Čajka Marián-práce                   24.01.12                                   240,-
03012012/FA 39            Čajka Marián-práce                   24.01.12                                   450,-
3831205/FA 40              MILK Agro-Šj potravi                 24.01.12                                   28,27
212004358/FA 41          FEGA Frost- ŠJ potra                 24.01.12                                   131,58
71200813/FA 42            Tatr.mliekáreň-ŠJ po                 24.01.12                                   1,44
71200814/FA 43            Tatr.mliekáreň-ŠJ po                 24.01.12                                   1,44
120100711/FA 44          HOOK-ŠJ potraviny                    24.01.12                                   5,50
120100712/FA 45          HOOK-ŠJ potraviny                    24.01.12                                   4,-
5811205/FA 46              Milk Agro-ŠJ potravi                  27.01.12                                   152,92
92500287/FA 47            Vijofel-Šj potraviny                    27.01.12                                   47,09
27624584/FA 48            Orange- telefon                         27.01.12                                   70,75
8201013281/FA 49         LE Cheque Dejeuner-k               27.01.12                                   1 514,57
7320191048/FA 50         Ihra Edition-čas.man                 27.01.12                                   54,42
Celková suma:                       9 136,51
Počet faktúr celkom: 50
Prihlásenie
Náhodný citát
Anketa

Páči sa Vám nová web stránka našej obce?

View Results

Loading ... Loading ...