Zmluvy 2011

Por.č.

Názov zmluvy

Účastníci zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota predmetu zmluvy v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011 Obec Demjata, 08213 a Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 81370 Bratislava Prvý realizačný projekt programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011 92 697,00 17. 05. 2011 20. 05. 2011
2 Dohoda č. 27/§ 50j/2011 Obec Demjata, 08213aÚPSVaR Prešov, slovenská 87, 08028 prešov Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami 30 000,00 02.05. 2011 05. 05. 2011
3 Dohoda o spolupráci pri realizácií opatrení na ochranu pred povodňami na vodnom toku Demjatský v r. km od 0,000 do 1,950 s dvoma prítokmi a vodnom toku Vápeník v r. km do 0,000 do 1,800 k. ú. Demjata Obec Demjata, 08213 aSlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Odštepný závod Košice, medzi mostami 2, 04159 Košice Oprava poškodenej dlažby, odstránenie stromov krovia a nánosov   06. 05. 2011 07. 05. 0211
4 Dohoda č. 27/§ 50j/2011 ESF Obec Demjata, 08213aÚPSVaR Prešov, slovenská 87, 08028 prešov Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami 30 780,00 04. 10. 2011 07. 10. 2011
5 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011 Obec Demjata, 08213 a Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 81370 Bratislava Prvý realizačný projekt programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011 20 000,00 11. 11.2011 14. 11. 2011
6 Zmluva o dielo č. 16/2011 Obec Demjata, 082 13aKaping s.r.o., Budovateľská 50, 08001 Prešov Vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine 15 460,00 29. 11. 2011 30. 11. 2011
7 Zmluva č. 78800 08U01 Obec Demjata, 082 13aEnvironmentálny fond, Bukurešťská 4, 81326 Bratislava Poskytnutie podpory formou dotácie na Demjata- Vodovod, I. etapa 197 382,00 02. 12. 2011 05. 12. 2011

 

Prihlásenie
Náhodný citát
Anketa

Páči sa Vám nová web stránka našej obce?

View Results

Loading ... Loading ...