Zmluvy 2012

Por.č.

Názov zmluvy

Účastníci zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota predmetu zmluvy v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Demjata, Demjata 129,

082 13

a

Bačenková Eva

Demjata 195,

082 13 Demjata

 

Nájom nebytových priestorov- predajňa potravín v kaštieli OcÚ

600,00 €

01.01.2012

01.01.2012

2

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Demjata, Demjata 129,

082 13

a

ELRAMST, s.r.o.

Demjata 137,

082 13 Demjata

Nájom nebytových priestorov-kancelária v kaštieli OcÚ

336,00

01.01.2012

01.01.2012

3

Zmluva č. 85634 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Obec Demjata, Demjata 129, 08213

a

Environmentálny fond

Bukureštská 4,

813 26 Bratislava

Rozhodnutie o poskytnutí podpory formou dotácie

198032,00 €

30.03.2012

30.03.2012

4

Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru

Obec Demjata, Demjata 129,  

082 13

a

Vincent Tomaščík

Višňová 3,

080 01 Prešov

Stavebný dozor

4150,00 €

04.05.2012

04.05.2012

5

Dodatok k Zmluve o pripojení č. zmluvy A5423776

Obec Demjata, Demjata 129,  

082 13

a

ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

 

Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu, resp. zmene účastníckeho programu

 

07.05.2012

07.05.2012

6

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobky z nich pre školský rok 2012/2013

Obec Demjata, Demjata 129, 08213

a

HOOH, s.r.o.

Toryská 6,

040 11 Košice

Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre

Podľa spotreby

13.06.2012

13.06.2012

7

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 100740599ZoP

Obec Demjata, Demjata 129,

082 13

a

VSD, a.s.

Mlynská 31,

042 91 Košice

Pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

150,00 €

14.06.2012

14.06.2012

8

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Obec Demjata, Demjata 129,  

082 13

a

VSE, a.s.

Mlynská 31,

042 91 Košice

 

Dodávka elektrickej energie

Podľa spotreby

07.07.2012

 

07.07.2012

9

Dohoda o elektronickom doručovaní

Obec Demjata, Demjata 129,

082 13

a

 

Elektronické doručovanie písomností podávaných daňovým subjektom správcovi dane

 

12.07.2012

12.07.2012

10

Zámenná zmluva

Obec Demjata, Demjata 129, 082 13

a

Július Krčmár

Demjata 114,

082 13 Demjata

 

Zámena nehnuteľností

 

09.08.2012

09.08.2012

11

Zmluva o pôžičke

Obec Demjata, Demjata 129,

082 13

A

Plančár Jozef

Demjata 199,

082 13 Demjata

Pôžička

9900,00 €

03.09.2012

03.09.2012

12

Poistná zmluva č. 9873001846

Obec Demjata, Demjata 129,

082 13

a

Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.

Komplexné poistenie podnikateľov- ZŠ Demjata

172,10 €

29.11.2012

29.11.2012

13

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 01/2004

Obec Demjata, Demjata 129,

082 13

a

Planstav Vranov, s.r.o.

Herlianska 1070/87,

093 03 V n/T

Zhotovenie stavby ,,Demjata- Vodovod I. etapa“

6481,80 €

07.10.2012

07.12.2012

14

Zmluva č. P-0032695000 o využívaní elektronických služieb

Obec Demjata, Demjata 129,

082 13

a

Union ZP, a.s.

Bajkalská 29/A,

821 08 Bratislava

Využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta

 

27.12.2012

27.12.2012

15 Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Demjata, Demjata 129,  08213

a

Základná umelecká škola

Toplianska 144

086 41 Raslavice

Prenájom priestorov Základnej školy v Demjate za účelom výučby žiakov základnej umeleckej školy

100 €/rok

30.12.2012

30.12.2012

 

Prihlásenie
Náhodný citát
Anketa

Páči sa Vám nová web stránka našej obce?

View Results

Loading ... Loading ...