Zmluvy 2015

 

Por.č.

Názov zmluvy

Účastníci zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota predmetu zmluvy v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1

Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA

Obec Demjata, Demjata 129

a

Pedagogická a sociálna akadémia

Kmeťovo stromoradie 5

080 01 Prešov

Úprava zmluvných vzťahov a podmienok pri výkone súvislej praxe žiakov Pedagogickej a sociálnej akadémie

3 €/hod + poskytnutie fin. prostriedkov na úhradu zákonných odvodov

13.01.2015

14.01.2015

2

Dohoda č. 40/2015/§10

Obec Demjata, Demjata 129

a

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28 Prešov

Úprava práv a povinností dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi

23.01.2015

26.01.2015

3

Zmluva č. 20150014 na zabezpečenie vývozu odpadu a jeho zneškodnenie resp. zhodnotenie

Obec Demjata, Demjata 129

a

Odpady G&G Company s.r.o.

Námestie mieru 1

080 01 Prešov

Zber a preprava odpadu a nakladanie s odpadmi

250 €/1 VOK

10.02.2015

11.02.2015

4

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300140027

Obec Demjata, Demjata 129

a

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu

12.02.2015

13.02.2015

5

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu č. 9103826315

Obec Demjata, Demjata 129

a

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu

12.02.2015

13.02.2015

6

Rámcová dohoda

Obec Demjata, Demjata 129

a

Mária Kapallová-KAPAP

Záhradná 2555/5

080 06 Ľubotice

Kancelárske potreby

Podľa cenníka

12.02.2015

12.02.2015

7

Rámcová dohoda

Obec Demjata, Demjata 129

a

Mária Kapallová-KAPAP

Záhradná 2555/5

080 06 Ľubotice

Čistiace potreby

Podľa cenníka

12.02.2015

12.02.2015

8

Rámcová dohoda

1-2015

Obec Demjata, Demjata 129

a

ELRAMST s.r.o.

Demjata 137

Elektroinštalačné práce

Podľa cenníka

27.02.2015

27.02.2015

9

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít č. 96/15/CEZ

Obec Demjata, Demjata 129

a

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

Zabezpečenie marketingového plnenia

900 €/bez DPH

27.02.2015

02.03.2015

10

Rámcová dohoda 2-2015

Obec Demjata, Demjata 129

a

HERACO s.r.o.

Čergovská 12

086 41 Raslavice

Dodanie tovarov a služieb

Podľa cenníka

27.02.2015

02.03.2015

11

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 24ZVS000705704C

Obec Demjata, Demjata 129

a

VSD, a.s.

Mlynská 31

042 91 Košice

Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy – Hasičská zbrojnica

Podľa cenníka PDS

12.03.2015

13.03.2015

12

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb č. 2030503268

Obec Demjata, Demjata 129

a

Slovak telekom,a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

Verejná telefónna služba

ZŠ, Demjata 57

19,99 €/mesiac

23.03.2015

24.03.2015

13

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb č. 2028728131

Obec Demjata, Demjata 129

a

Slovak telekom,a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

Verejná telefónna služba

MŚ, Demjata 129

19,99 €/mesiac

23.03.2015

24.03.2015

14

Dohoda o odbornej a diplomovej praxi študenta

Obec Demjata, Demjata 129

a

Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove

Masarykova 15

080 01 Prešov

Zabezpečenie odbornej praxe študenta

23.03.2015

24.03.2015

15

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu

Obec Demjata, Demjata 129

a

Obec Veľký Slivník

Veľký Slivník 82

082 67

Zriadenie spoločného školského obvodu Základnej školy v Demjate, č. 57

23.03.2015

24.03.2015

16

Dohoda č. 15/37/054/15

Obec Demjata, Demjata 129

a

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28 Prešov

Úprava práv a povinností dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov §54

38 865,60 €

27.03.2015

26.03.2015

17

Zmluva o vykonávaní prác v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Obec Demjata, Demjata 129

a

Auron – Andrej Švec

Domašská 54

080 06 Ľubotice

Pracovná zdravotná služba – odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory

16 €/mesiac

01.04.2015

02.04.2015

18

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20157236_Z

Obec Demjata, Demjata 129

a

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent

3,50 €/1 ks

+ provízia

13.05.2015

18.05.2015

19

Dohoda č. 15/37/52A/58

Obec Demjata, Demjata 129

a

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28 Prešov

Úprava práv a povinností dohody pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby §52a

max. 476,40 €

26.05.2015

27.05.2015

20

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 24ZVS00000211196

Obec Demjata, Demjata 129

a

VSD, a.s.

Mlynská 31

042 91 Košice

Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy

Podľa cenníka PDS

23.04.2015

24.04.2015

21

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000021061B

Obec Demjata, Demjata 129

a

VSD, a.s.

Mlynská 31

042 91 Košice

Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy

Podľa cenníka PDS

02.03.2015

13.03.2015

22

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Obec Demjata, Demjata 129

a

HOOK, s.r.o.

Toryská 6

040 11 Košice

Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov

do ŠJ pri MŠ

Podľa objednávky

22.05.2015

25.05.2015

23

Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb č. U20157236_Z

Obec Demjata, Demjata 129

a

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Tomášikova 23/D

821 01 Bratislava

Osobitné dojednania k Zmluve o poskytovaní služieb

27.05.2015

29.05.2015

24

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Demjata, Demjata 129

a

Bona Market s.r.o.

Železničná 319

086 41 Raslavice

Prenájom nebytových priestorov

600 €/rok

09.06.2015

09.06.2015

25

Zmluva o dodávkach a odbere tovaru

Obec Demjata, Demjata 129

a

COOP Jednota Prešov, spotr. Družstvo

Konštantínova 3

08177 Prešov

Dodávka a odber tovaru do ŠJ pri MŠ Demjata

Podľa odberu

10.06.2015

11.06.2015

26

Dohoda č. 115/PO/2015/§12

Obec Demjata, Demjata 129

a

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28 Prešov

Úprava práv a povinností dohody pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

15.06.2015

17.06.2015

27

Protokol č. 03390/2014-UVOP-U00073/14.00

Obec Demjata, Demjata 129

a

Slovenský pozemkový fond

Búdková č. 36

817 15 Bratislava

Odovzdanie vlastníctva pozemkov SPF do vlastníctva obce

1,00 €

25.06.2015

29.06.2015

28

Dodatok ku Zmluve o zriadení vecného bremena č. 362/2014/ODDSM

Obec Demjata, Demjata 129

a

PSK

Námestie mieru 2

080 01 Pešov

Zmena čl. II ods. 2.1 Zmluvy

26.06.2015

26.06.2015

29

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 4419004627

Obec Demjata, Demjata 129

a

Komunálna poisťovňa, a.s.

Štefánikova 17

811 05 Bratislava

Poistenie interaktívnej tabuli v MŠ Demjata

54,81 €

09.07.2015

09.07.2015

30

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného a dôchodkového sporenia sociálnej poisťovne z evidencie SHR

Obec Demjata, Demjata 129

a

Sociálna poisťovňa Prešov

Masarykova 1

080 01 Prešov

Poskytovanie údajov z evidencie SHR v zmysle § 12b zákona č. 105/1990

09.07.2015

10.07.2015

31

Dohoda k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A5423776

Obec Demjata, Demjata 129

a

Orange Slovensko

Metodova 8

821 08 Bratislava

Dohoda strán na aktivácii, resp. zmene účastníckeho programu

Mesačné predplatné je rovné al. vyššie ako 33 €

23.07.2015

24.07.2015

32

 Dohoda č. 195/2015/§10

Obec Demjata, Demjata 129

a

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28 Prešov

 Úprava práv a povinností dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi

 20.07.2015

24.07.2015

33

Dodatok poistnej zmluve číslo 9140004849

Obec Demjata, Demjata 129

a

UNIQA poisťovňa, a.s.

Dolná 2

974 01 Banská Bystrica

Úprava počtu poistených osôb skupinového úrazového poistenia

 1,61 €

12.10.2015

15.10.2015

34

Zmluva o dielo č. 463/2015

Obec Demjata, Demjata 129

a

KOSIT a.s.

Rastislavova 98

043 46 Košice

Úprava práv a povinností pri vykonávaní služby – odstránenie odpadu uloženého v rozpore so zákonom

31 161,30 €

13.10.2015

16.10.2015

35

Dohoda č. 15/37/52A/115

Obec Demjata, Demjata 129

a

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28 Prešov

Úprava práv a povinností dohody pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

 2 382,00 €

16.10.2015

19.10.2015

36

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-003/2015

Obec Demjata, Demjata 129

a

Ministerstvo vnútra SR

KR Hasič.a záchranného zboru

Pribinova  2

812 72  Bratislava

 Prenechanie vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR: Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky

01.10.2015

26.10.2015

37

Zmluva o dielo

Obec Demjata, Demjata 129

a

KONDOR s.r.o.

Zámutov 1089

094 15 Zamutov

Zhotovenie diela: „Rekonštrukcia chodníkov pri ceste II/545 v obci Demjata

20 836,41  €

27.10.2015

28.10.2015

38

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-053/2015

Obec Demjata, Demjata 129

a

Ministerstvo vnútra

KR Hasič.a záchranného zboru

Pribinova  2

812 72  Bratislava

 Prenechanie vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR: Hasičský automobil – cisternová automobilová striekačka malá pre obecné hasičské zbory IVECO CAS 15

01.10.2015

28.10.2015

39

Dohoda č. 15/37/054/140 – ŠnZ

Obec Demjata, Demjata 129

a

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28 Prešov

Úprava práv a povinností dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“

20.10.2015

28.10.2015

40

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Demjata, Demjata 129

a

Ľubomír Poláček

Demjata 148

082 13

Prenájom nebytových priestorov – skladové priestory – kaštieľ OcÚ

600,00 € /ročne

05.11.2015

06.11.2015

41

Zmluva č. 112272 08U03 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie

Obec Demjata, Demjata 129

a

Enviromentálny fond

Martinská 49

821 05 Bratislava

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytovaní podpory z fondu formou dotácie

31 209,00 €

05.11.2015

12.11.2015

42

Zmluva o zverejnení reklamy

Obec Demjata, Demjata 129

a

JAK TRANS s.r.o.

Demjata 236

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri zabezpečení zverejnenia obchodného mena a propagácií jeho činnosti na reklamnej tabuli

1 650,00 €

20.11.2015

26.11.2015

43

Kúpna zmluva

Notárska zápisnica

N 771/2015

Obec Demjata, Demjata 129

a

Andrea Chromá a

Mgr. František Chromý

Demjata 134

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností o odpredaji nehnuteľnosti v kat. území obce Demjata

1,00 €

08.12.2015

14.12.2015

44

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

Obec Demjata, Demjata 129

a

Mesto Prešov

Hlavná 73, Prešov

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností o poskytovaní odbornej činnosti – kompletné vedenie personálnej a mzdovej agendy

6,00 €/osoba

21.12.2015

28.12.2015

45

Zmluva o zabezpečení zberu papiera

Obec Demjata, Demjata 129

a

SAGI s.r.o. – D. Sagan

Pittsburgská 20

010 08 Žilina

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností na vykonávanie zberu starého papiera na území obce

28.12.2015

28.12.2015

46

Zmluva o grantovom účte

Obec Demjata, Demjata 129

a

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžová 11

010 11 Žilina

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri zriadení grantového účtu

29.09.2015

28.12.2015

47

Dohoda č. 15/37/52A/307

Obec Demjata, Demjata 129

a

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28 Prešov

Úprava práv a povinností dohody pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

 952,80 €

28.12.2015

28.12.2015

48

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezery SR

Obec Demjata, Demjata 129

a

ÚV SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí dotácie

10 000,- €

30.12.2015

30.12.2015

49

Dohoda č. 15/37/012/305

Obec Demjata, Demjata 129

a

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28 Prešov

Úprava práv a povinností dohody pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

30.12.2015

30.12.2015

50

Zmluva VKE0720201504A o uzavretí budúcej zmluvy

Obec Demjata, Demjata 129

a

ENVI – PAK, a.s.

Galvaniho 7/B

821 04 Bratislava

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri uzatvorení zmluvy o odpadoch

30.12.2015

30.12.2015

51

Dohoda o úhrade záväzkov klubu voči SFZ

Obec Demjata, Demjata 129

a

Slovenský futbalový zväz

Trnavská cesta 100

821 01 Bratislava

Úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s úhradou nesplatených záväzkov voči SFZ

30.12.2015

30.12.2015

Prihlásenie
Náhodný citát
Anketa

Páči sa Vám nová web stránka našej obce?

View Results

Loading ... Loading ...